The Healthy Mom and Baby Clinic, Jeffrey’s Bay, Zuid-Afrika

In 2004 is Margreet Wibbelink in samenwerking met Laura Birch een kleine particuliere gezondheidskliniek voor moeders en baby’s begonnen in Jeffrey’s Bay. De zorg voor zieken werd in eerste instantie geregeld door lokale overheden. Doordat met name de sloppenwijken explosief groeiden, konden deze lokale overheden niet of nauwelijks meer voorzien in de behoefte aan goede zorg. Met als gevolg dat de noodzakelijke zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders ontbrak. De realiteit van Zuid-Afrika is er helaas één van armoede, werkloosheid, slechte gezondheid gekenmerkt door HIV/Aids (25% van de bevolking), tuberculose en alcoholmisbruik, zowel onder mannen als vrouwen. Voor (aanstaande) moeders, baby’s en families is zorg van een verloskundigenpraktijk cruciaal.
Margreet en Laura zagen de noodzaak van een kliniek die kon voorzien in deze behoefte. In 2004 begon de kliniek als een klein particulier initiatief om baby’s te kunnen wegen en jonge ouders informatie te kunnen geven over zwangerschap en ouderschap. Dit gebeurde een middag per week. Maar al snel groeide het aantal vrouwen en baby’s dat bij hen aanklopte. Met de groeiende vraag groeide ook de visie en het team. 

In maart 2009 werd de expertise uitgebreid met verloskundigenhulp en kreeg de kliniek de naam ‘the Healthy Mom and Baby Clinic’. De kliniek werd als NGO geregistreerd. In 2010 werd een samenwerking met de overheid gerealiseerd. Het Ministerie van Gezondheid voorziet de kliniek van vaccinaties en medicijnen en toegang tot laboratoria. Omdat de overheid gratis primaire zorg verleent, moet de kliniek de zorg die zij verleent ook kosteloos aanbieden. Sindsdien wordt er volledige primaire zorg verleent aan steeds meer moeders en hun baby’s.

In de kliniek wordt een breed scala aan zorg en diensten verleend op het gebied van familieplanning, pre- en postnatale zorg, babyzorg en screening op kanker. Ook worden er HIV/Aids en TB testen afgenomen. Dit speelt een belangrijke rol omdat er veel aandacht is voor HIV overdracht bij zwangere vrouwen op hun baby’s. Alle TB en HIV positieve moeders worden doorverwezen naar het ziekenhuis voor verdere zorg.

In 2009 en in 2010 heeft Stichting Turn The Tide een benefietdiner georganiseerd. Een uniek diner waarbij een bekende chef-kok belangeloos een culinair avontuur bereide voor een groep van circa 100 personen op Culinaire Boerderij de Lindenhoff. Met het eerste benefietdiner in 2009 hebben we ruim €10.000 opgehaald. Door een verdubbeling middels een subsidie van het NCDO hebben we de totale opstartkosten voor de kliniek bij elkaar weten te werven.