Stichting Turn The Tide

In de wereld waarin wij leven zijn er nog altijd teveel mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij. Door armoede en problematische levenssituaties hebben deze mensen weinig uitzicht op een betere toekomst. Stichting Turn The Tide zet zich in voor het verbeteren van de leefsituaties en het geven van hoop op een betere toekomst voor mensen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay.

Missie

Door financiële steun te bieden aan projecten in Jeffrey’s Bay hopen we mensen in hun eigen leefomgeving de kans en mogelijkheden te geven een hoopvolle toekomst op te bouwen.

Visie

Naast het bieden van financiële steun, willen wij met Stichting Turn The Tide de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij ontwikkelingsprojecten vergroten. Dit doen we door goede informatie te bieden over de vaak problematische leefsituaties. Met onze website, nieuwsbrieven, via social media en evenementen geven we mensen inzicht in de levensomstandigheden en de lokale projecten die hulp bieden. Deze activiteiten hebben ook als doel om mensen de mogelijkheid te bieden de projecten financieel te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren.      

Beleidsplan

In onderstaand beleidsplan zal inzicht worden geboden in de manier waarop de doelstellingen van Stichting Turn The Tide worden uitgevoerd. 

Beleidsplan

Activiteiten overzicht

In het jaar 2015 hebben we een heel aantal mooie doelen kunnen verwezelijken en nieuwe stappen kunnen zetten ter bevordering van het werk in The Healthy Mom and Baby Clinic. Hier vind u een overzicht met alle activiteiten die er hebben plaats gevonden. 

Activiteiten overzicht

Jaarrekeningen

Hier vind u de jaarrekeningen van afgelopen 3 jaar.

Jaarrekening 2015

Jaarrekeing 2016

Jaarrekening 2017

Geschiedenis

In 2006 is Stichting Turn The Tide opgericht. Het initiatief hiervoor is ontstaan door de wens van een aantal vrienden om een verloskundigenkliniek in Zuid-Afrika financieel te kunnen ondersteunen. Er werd een stichting gevormd. De verloskundigenkliniek is inmiddels uitgegroeid tot The Healthy Mom and Baby Clinic’. De oprichting van de kliniek was het eerste project dat we steunden en het runnen van de kliniek ondersteunen wij nog steeds. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Petra Jol
Petra Jol

Petra Jol

Petra Jol, voorzitter. Getrouwd, moeder van 2 zonen en 2 dochters. Naast de fulltime zorg voor haar gezin zet zij zich volledig in voor het verder opbouwen van de stichting. Ze is geboren in Zuid-Afrika waar ze tot haar 11e heeft gewoond. Als zus van Margreet Wibbelink heeft zij een persoonlijke binding met de kliniek in Zuid-Afrika. Zij kan zich goed inleven in het werk dat er gedaan wordt. Dit maakt dat zij, samen met haar enthousiasme en optimisme, de mensen in Nederland bewust kan maken van de noodzaak die er is om steun en hulp te blijven bieden.

Lydia Brons
Lydia Brons

Lydia Brons

Lydia Brons, penningmeester. Getrouwd, moeder van 3 dochters en werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als beleidsmedewerker voor Zuid-Afrika en Zimbabwe. Door haar vriendschap met Margreet Wibbelink is zij betrokken geraakt bij de Healthy Mom and Baby Clinic. Lydia heeft samen met vrienden de stichting opgericht om het werk van Margreet te kunnen ondersteunen. In de stichting kan ze haar passie voor Afrika kwijt. De inmiddels succesvol lopende kliniek in Zuid-Afrika laat zien dat het mogelijk is de levenssituatie van mensen te verbeteren door goede medische hulp te bieden.

Wilma van der Geer-Wibbelink
Wilma van der Geer-Wibbelink

Wilma van der Geer-Wibbelink

Wilma van der Geer - Wibbelink, bestuurslid. Zij is betrokken geraakt bij de stichting nadat zij een jaar in Jeffrey's Bay verbleef en het werk van de Healthy Mom and Baby Clinic van dichtbij heeft mogen zien. Zij raakte onder de indruk van de impact die de HMBC heeft op zoveel kostbare mensenlevens en de vele vrouwen en baby's die er dagelijks geholpen worden. Doordat zij zag wat goede medische hulp kan doen besloot zij zich bij terugkomst in Nederland via Stichting Turn The Tide in te zetten om het werk in de kliniek te ondersteunen.

Reini de Graaf-Koelewijn
Reini de Graaf-Koelewijn

Reini de Graaf-Koelewijn

Reini de Graaf-Koelewijn, bestuurlid. Sinds 1998 werkt zij als verloskundige in Amersfoort bij de verloskundigenpraktijk Pala. De naam Pala heeft zij aan de praktijk gegeven toen haar naaste collega en vriendin Janita overleed. Zij was geadopteerd uit Bangladesh en had van haar biologische moeder de naam Pala meegekregen wat: “mijn kleine edelsteen” betekent. 

Zo is elk kindje dat geboren wordt een kleine edelsteen, kostbaar en kwetsbaar. Op deze manier wilt zij elke zwangerschap en geboorte in de praktijk benaderen. Een uniek gebeuren in het leven van (aanstaande) ouders, een wonder van God. 

Naast haar werk als verloskundige is zij moeder van 4 kinderen. Zo heeft zij dan ook naar eigen zeggen zelf enige ervaring met zwangerschap en bevallen. 

Reini heeft een passie voor het vak als verloskundige. Ze is zich bewust van de luxe en kwalitatief goede medische zorg die we in Nederland hebben. Dat maakt dat ze veel respect heeft voor het werk dat Margreet doet, hoe zij het verschil maakt in de levens van moeders in Afrika en hun kinderen.