Nu

Update november 2021

Een paar mooie ontwikkelingen en updates van Stichting Turn The Tide.

Een nieuw bestuur

Sinds maart dit jaar heeft de stichting een vernieuwt bestuur. Een aantal oude bestuursleden hebben
hun taken overgedragen aan de nieuwe leden. De afgelopen maanden is er gewerkt aan een goede
overdracht en hebben de nieuwe bestuursleden zich in kunnen werken.

Nieuwe uniformen voor de Healthy Mom and Baby Centre

Vanuit de stichting hebben we de HMBC kunnen ondersteunen om nieuwe uniformen aan te
schaffen. De oude uniformen waren sterk aan vervanging toe. Dankzij de giftgevers van onze
stichting hebben we nieuwe uniformen kunnen realiseren. De dank vanuit de kliniek is groot.

Huidige situatie Healthy Mom and Baby Centre

Het gaat goed met de HMBC in Jeffreys Bay. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, waarin
ingespeeld moest worden op alle maatregelen rondom COVID19. Gelukkig heeft de kliniek haar
deuren altijd nog open weten te houden, zodat de zorg voor moeders en baby’s door kon gaan.
Helaas kan de mobiele kliniek nog niet de township in om daar werk uit te voeren. Dit in verband met
te weinig hygiëne en afstand die gehouden kan worden in de bus. Wel wordt de bus nu als externe
onderzoek ‘kamer’ gebruikt, voor wanneer er een verdenking van COVID besmetting is bij een
patiënt.

Door de huidige COVID19 situatie hebben veel plaatselijke sponsoren hun donaties ingetrokken.
Daarom zijn we als stichting extra donaties aan het werven om zo de deuren van de kliniek open te
houden.

Poster actie

Vanuit de stichting zijn wij bezig met het drukken van posters en kaarten voor het werven van
nieuwe donateurs. De bedoeling is dat deze posters opgehangen kunnen worden in verloskundige
praktijken of op bijvoorbeeld een polikliniek verloskunde. Op de poster komt een QR-code, waarmee
bezoekers van een praktijk kunnen doneren aan het werk van de Healthy Mom and Baby Centre.

Ben jij geïnteresseerd in een poster? Neem contact op via info@turnthetide.nl