Privacy statement

Stichting Turn The Tide, gevestigd aan Kortenbosch 6, 6228 SX te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kortenbosch 6
6228 SX Maastricht

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen naar info@turnthetide.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Turn The Tide verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Indien je doneert aan een doel: de naam van het doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Turn The Tide verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief (indien aangemeld)
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief per post (indien aangemeld)
 3. Je te kunnen e-mailen als er een donatiedoel is behaald
 4. Je te kunnen bedanken voor donaties

Verwerkers

Je gegevens worden worden beheerd door middel van de volgende systemen:

MailChimp

Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief. Op het moment dat jij je ingeschreven hebt voor onze e-mail nieuwsbrief wordt je e-mailadres opgeslagen in de bestemde lijst binnen MailChimp.

Wij slaan de volgende gegevens op in MailChimp:

 1. Naam
 2. E-mailadres

Wij hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Mollie

Voor het afhandelen van donaties maken we gebruik van Mollie. Middels de “Doneren met Mollie” plugin worden alle gegevens van uw donatie doorgegeven aan Mollie. Hierbij worden ook uw naam en e-mailadres opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Turn The Tide bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Versturen van e-mail nieuwsbrieven: Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in MailChimp. Deze gegevens blijven daar opgeslagen voor onbepaalde tijd. Indien u zich uitschrijft voor deze nieuwsbrieven betekent dat niet direct dat al je gegevens zijn verwijderd. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@turnthetide.nl om dit in orde te laten maken.

– Doneren: Uw naam en e-mailadres blijven na een donatie opgeslagen in de database van www.turnthetide.nl. Deze gegevens worden binnen 1 jaar handmatig verwijderd door een medewerker van de organisatie, tenzij de donatie bestemd voor een doel dat nog niet behaald is. In dat geval blijven de gegevens opgeslagen tot het doel behaald of stopgezet wordt. De gegevens die bij Mollie opgeslagen worden, blijven voor onbepaalde tijd bewaard, omdat deze deel uitmaken van de transactiegeschiedenis.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Turn The Tide verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting Turn The Tide blijft aanspreekpunt voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Stichting Turn The Tide gebruikt de Google Analytics-cookies om informatie te krijgen over bezoekersaantallen en het gedrag op de website (welke pagina’s, hoe lang bezocht, etc.). 

 • Wij delen geen gegevens van je gebruik van onze website met Google.
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten
 • Wij hebben bewust gekozen je IP-adres niet in zijn geheel te registreren
 • De gegevens van de Google Analytics-cookies worden versleuteld verstuurd

Voor alle YouTube video’s op onze websites maken wij gebruik van een cookie-vrije manier van weergeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Turn The Tide en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht  van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@turnthetide.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Turn The Tide wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheert in de hierboven genoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Stichting Turn The Tide of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje in de adresbalk.

Stichting Turn The Tide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@turnthetide.nl.