Project in Jeffreys Bay

Healthy Mom & Baby Clinic

Healthy Mom and Baby Clinic (HMBC) is een non-profit organisatie met een christelijk gedachtengoed, die zich inzet voor professionele medische zorg aan de meest kwetsbare en kansarme vrouwen en baby’s in de gemeenschap van Jeffrey’s Bay, Zuid-Afrika. HMBC gelooft in het empoweren van tieners en vrouwen, om hen te helpen weloverwogen keuzes te maken over hun gezondheid, zwangerschap, kinderen en gezin.

Hoe de Healthy Mom and Baby Clinic is gestart

In 2004 is Margreet Wibbelink, in samenwerking met Laura Birch, een kleine particuliere gezondheidskliniek voor moeders en baby’s begonnen in Jeffrey’s Bay. De zorg voor zieken wordt in eerste instantie geregeld door lokale overheden. Doordat met name de sloppenwijken explosief groeien, kunnen lokale overheden echter niet of nauwelijks meer voorzien in de behoefte aan goede zorg. Met als gevolg dat de noodzakelijke zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders ontbreekt. De realiteit van Zuid-Afrika is er helaas één van armoede, werkloosheid, slechte gezondheid gekenmerkt door HIV/Aids (25% van de bevolking), tuberculose en alcoholmisbruik, zowel onder mannen als vrouwen.

In maart 2009 werd de kliniek uitgebreid met verloskundigenhulp en kreeg de kliniek de naam ‘Healthy Mom and Baby Clinic’. De kliniek werd als NGO (Non Goverment Organisation) geregistreerd. In 2010 werd een samenwerking met de overheid gerealiseerd.

 

Margreet Wibbelink heeft HMBC in 2004 opgericht

 

Kwalitatieve liefdevolle zorg

Het doel van HMBC is: “gezonde moeders en baby’s in Zuid-Afrika”. HMBC wil dit bereiken door laagdrempelige, tijdige en kwalitatief goede zorg en diensten te verlenen aan (toekomstige) moeders, hun baby’s en kinderen tot 12 jaar.

In de kliniek wordt een breed scala aan zorg verleend op het gebied van familieplanning (anticonceptie), pre- en postnatale zorg, babyzorg en screening op baarmoederhalskanker. Er worden ook sociale diensten aangeboden. Een sociaal werkster geeft voorlichting en onderwijs op scholen en er is een ondersteuningsgroep voor zwangere tieners uit de omgeving. HMBC heeft een team met counselors die tieners en vrouwen begeleiden in moeilijke omstandigheden zoals ongewenste zwangerschap, verkrachting, alcoholmisbruik in de naaste omgeving, geweld of het overlijden van een baby of kind.

Elke maand wordt er zorg verleend aan meer dan 1000 vrouwen, baby’s en kinderen. De kliniek is in de afgelopen jaren zo gegroeid dat elke m2 maximaal wordt benut. Achter de kliniek is een houten bijgebouw gebouwd voor een winkel met tweedehands spullen, een extra consultatieruimte en een garage voor de mobiele kliniek. In de tweedehandswinkel kunnen vrouwen mooie zwangerschaps- en kinderkleding kopen voor een klein bedrag.

De visie voor 2030

In 2030 wil HMBC gegroeid zijn van een kliniek naar een centrum. Het centrum zal een aantal bevalkamers hebben, zodat de gezonde zwangere vrouwen in het centrum onder begeleiding van verloskundigen kunnen bevallen. Andere kamers zullen worden verhuurd aan een diëtiste, fysiotherapeut en psycholoog die voor alle vrouwen beschikbaar zijn. Door verhuur van kamers en winkelpandjes op het terrein zal HMBC zelfvoorzienend zijn en minder afhankelijk van donateurs en sponsoren. Verder zal het centrum zonnepanelen en een watersysteem hebben om zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit en water, en te kunnen werken wanneer er geen stroom beschikbaar is.

Doordat het centrum groter en kwalitatief beter wordt, zullen steeds meer vrouwen en baby’s/kinderen uit de regio op goede zorg kunnen rekenen. Zo zal HMBC een voorbeeld-centrum zijn voor verloskundigen in Zuid-Afrika en een plek waar verloskundigen stage kunnen lopen en bijgeschoold worden, om net zo’n kliniek te kunnen starten in hun omgeving.
Door het bieden van goede en liefdevolle voorlichting, educatie, preventie en zorg aan alle meisjes en vrouwen zullen zij bewuste keuzes kunnen maken voor zichtzelf en hun (toekomstige) gezin.

Be part of the movement

Stichting Turn The Tide steunt HMBC financieel. U kunt op de hoogte blijven van HMBC door u aan te melden voor de nieuwsbrief van Stichting Turn The Tide. Kijk ook eens op de Zuid-Afrikaanse website van de HMBC. HMBC is geheel afhankelijk van giften en subsidies. Help mee en doneer vandaag!

Statistieken

18 jaar in Jeffreys Bay, meer dan 4400 moeders geholpen