Project in Jeffreys Bay

HMBC Mobiele Kliniek

Naast het werk in de Healthy Mom and Baby Clinic wordt in Jeffrey’s Bay ook in de sloppenwijken zelf zorg verleent. In 2016 is, dankzij Turn The Tide en Wilde Ganzen, de kliniek uitgebreid met een mobiele kliniek. Twee dagen per week gaat de mobiele kliniek de wijken in om zorg te geven aan de meest kwetsbare moeders en baby’s. Door deze mobiele dienstverlening zijn er al meerdere ondervoede en lichamelijk misbruikte kinderen geholpen. De mobiele kliniek, die volledig is toegerust als consultatieruimte en controlekamer, is van onschatbare waarde voor dit werk.

Zorg in de sloppenwijken

Met de mobiele kliniek worden elke dinsdag de crèches in de community bezocht om ondervoeding, gemiste vaccinaties en andere ziektes op te pikken. Kinderen kunnen ter plekke worden behandeld in de mobiele kliniek. Elke donderdag gaat de mobiele kliniek naar ‘donker hoek’. ‘Donker hoek’ is het uiterste gedeelte van een sloppenwijk en groeit explosief. Hier is geen water of elektriciteit en er zijn geen sanitaire voorzieningen. Iedere donderdag biedt de HMBC hier gezondheidszorg aan ieder die dit nodig heeft. Regelmatig worden hier ernstig zieke mensen opgepikt en hen wordt adequate zorg geboden. De zorg wordt opgevolgd zolang het nodig is. Wanneer de medische situatie stabiel is worden patiënten overgedragen aan de lokale klinieken.

Help mee!

De bedoeling was dat de mobiele kliniek in 2020 een extra dag zou uitrijden. Door de corona-maatregelen kan de mobiele kliniek echter de wijken niet in en staat die op het terrein van de HMBC. Daar doet de mobiele kliniek dienst als extra consultatieruimte. En dat is ook hard nodig want de HMBC heeft dringend extra ruimte nodig. Zo wordt de mobiele kliniek ook in deze tijd nuttig gebruikt. Het gebruiken en onderhouden van de mobiele kliniek brengt kosten met zich mee. Stichting Turn The Tide helpt deze kosten te dekken. Doet u ook mee?

Statistieken

18 jaar in Jeffreys Bay, meer dan 4400 moeders geholpen