Over de stichting

Turn the Tide

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Turn the Tide
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN 816878614
Website: www.turnthetide.nl
Email: info@turnthetide.nl
Adres: Oude Barneveldseweg 62, 3862 WZ Nijkerk

Doel

Stichting Turn The Tide zet zich in voor het verbeteren van de leefsituatie van en het geven van hoop aan mensen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay, Zuid Afrika door zorg voor zwangere vrouwen en hun kinderen te ondersteunen. De stichting doet dit door:

  • De Healthy Mom and Baby Clinic in Jeffrey’s Bay te ondersteunen in de vaste kosten zodat de werkzaamheden van de kliniek door kunnen gaan.
  • De Healthy Mom and Baby Clinic in Jeffreys’s Bay financieel te steunen in bijzondere projecten, bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe activiteiten of een uitbreiding van de kliniek te realiseren.
  • De Healthy Mom and Baby Clinic of aanverwante moeder- en kindzorg te ondersteunen op andere wijze dan financieel, bijvoorbeeld door donaties in natura en door gebed.
  • De betrokkenheid in Nederland bij ontwikkelingsprojecten in en rondom Jeffrey’s Bay te vergroten.

Vermogen:

Het vermogen van Stichting Turn The Tide wordt gevormd door giften en verworven subsidies.

Samenstelling bestuur:

Joanne Scheepstra-Tamminga, voorzitter.
Ellen Zantinge-Wibbelink, secretaris.
Pieter Sikkema, penningmeester.
Lydia Brons-Drukker, lid.
Reini de Graaf-Koelewijn, lid.
Nico Waalewijn, lid.

Beloningsbeleid:

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Kosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Beleidsplan:

Het beleidsplan 2019-2022 kunt u hier inzien.

Jaarverslag:

Ons jaarverslag bestaat uit de jaarrekening en het bestuursverslag. U kunt hier de jaarrekening van 2019 en hier het bestuursverslag van 2020 inzien.
De jaarrekening van 2019 kunt u hier inzien en het bestuursverslag van 2019 hier.